กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องสมบรูณ์เพือความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อกลับ

Please Complete the form for your best contact

ชื่อบริษัท ::

Company
ชื่อ-นามสกุล :: First Name   
Last Name 
ที่อยู่ ::
Address
เบอร์โทร ::
Contact No.
fax ::  
e-mail ::  xxx@hotmail.com  
รายละเอียด

Description

::  
   

 

 

บริษัท ที อินเตอร์เทรด จำกัด
T.INTERTRADE CO.,LTD
9/116 ซอยเอกชัย 119 แยก 1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
9/116 Soi Ekkachai 119 Yak 1, Bangbon, Bangbon, Bangkok 10150

TEL.: 02-4152953 , 02-4152954  FAX.: 02-4152954