ผู้แทนจำหน่าย
THAI DISTRIBUTOR

 

 

เครื่องจักรสิ่งทอทุกชนิด
TEXTILE MACHINES & SPARE PARTS

PRODUCTSCONTACT US

PRODUCTS

Circular Knitting Machine 

PROMOTION CIRCULAR KNITTING MACHINE

 

 

     

hot-circular

 

 

Product Code.:

Product Name.:

CONTACT US 

Flat Knitting Machine

  

PROMOTION FLAT KNITTING MACHINE

NAVIGATOR  machine controller

Product Code.:

Product Name.:

CONTACT US 

Sample Cuter

  

PROMOTION ACCESSORIES

BEST BUY

BEST PRODUCTS

 

 

Product Code.:

Product Name.:

 CONTACT US  

Product Code.:

Product Name.:

CONTACT US 

Machine Spare Parts

    

PROMOTION SPARE PARTS & ACCESSORIES

Product Code.:

Product Name.:

CONTACT US 

 
 

บริษัท ที อินเตอร์เทรด จำกัด

 

 

 T.INTERTRADE CO.,LTD

 

 

9/116 ซอยเอกชัย 119 แยก 1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

 

 

9 /116 Soi Ekkachai 119 Yak 1, Bangbon, Bangbon, Bangkok 10150

 

 

TEL.: 02-4152953 , 02-4152954  FAX.:02-4152954